Šildymo sistemos profilaktika

  Atlikus šildymo sistemos profilaktiką neturėsite problemų kai:
-šokinėja spaudimas šildymo sistemoje;
-suveikia apsauginis vožtuvas;
-nešyla radiatoriai ar grindys;
-sugenda išsiplėtimo indas.